matematykaszkolna.pl
Dowodzenie Tomasz: Na egzaminie rozszerzonym często jest do udowodnienia nierówność z dwiema niewiadomymi (najczęściej drugiego stopnia). Zamiast trudzić się szukaniem wzorów skróconego mnożenia można rozwiązać je wyróżnikiem. Komentarz do sumy składników nieujemnych jest łatwy, ale jak skomentować zachowanie się wykresu delty? Załóżmy że delta wyjdzie 2(y−1)²
23 kwi 13:52
ICSP: To zależy od tego jaką nierówność masz udowodnić/obalić.
23 kwi 14:05