matematykaszkolna.pl
zadanie z parametrem Sampas : Dla jakich wartości parametru m dwa różne pierwiastki równania: (m−1)x2+(m+1)x+m−1=0 należą do przedziału (−2,4)? Mam pytanie odnośnie warunków. Ułożyłem je tak:
m≠1  
(m−1)>0  
Δ>0  
f(−2)>0
f(4)>0  
−2>p>4 
m≠1  
(m−1)<0  
Δ>0  
f(−2)<0
f(4)<0  
−2>p>4 
I mam pytanie czy można te dwa przypadki połączyć w jeden taki:
m≠1  
Δ>0  
−2>p>4
f(−2)f(4)>0 
23 kwi 12:56
ICSP: −2>p>4 Nie można.
23 kwi 13:14
Jolanta: m≠1 Δ>0 pierwiastki róznych znaków x1*x2<0
23 kwi 13:16
Sampas : p jako odcięta wierzchołka i czemu nie można
23 kwi 13:18
Sampas : Jolanta nie muszą być różnych znaków, wystarczy wziąć kontrprzykład 1 i 3
23 kwi 13:20
figo: p∊(−2,4)⇒ −2 <p<4
23 kwi 13:20
Sampas : aa no tak pomyłka, to teraz dlaczego nie można w jeden przypadek
23 kwi 13:22
ICSP: rysunekKontrprzykład dla twoich 4 warunków. f(−2)*f(−4) > 0 traci informację o tym czy te wartości są dodatnie czy ujemne. Wiesz tylko, ze są tych samych znaków. Wiem czym jest p. Bardziej chodzi mi o sens logiczny zapisu: −2>p>4
23 kwi 13:23
Louie314: Nota bene możesz zrobić relatywnie prostsze warunki: x1>−2 x2>−2 x1+2>0 x2+2>0 Stąd: x1+x2+4>0 i (x1+2)(x2+2)>0 Dalej: x1<4 x2<4 x1−4<0 x2−4<0 Stąd: x1+x2−8<0 i (x1−4)(x2−4)>0 Teraz tylko stosujesz wzory Viete'a.
23 kwi 13:31
Sampas : tak wiem z tym p to pomyłka
23 kwi 13:34
Sampas : juz rozumiem, dziękuję
23 kwi 13:35
Jolanta: wychodi mii m∊(−1, 1)
23 kwi 13:37