matematykaszkolna.pl
Planimetria Kamcio: Dzień dobry czy ktoś to potrafi rozwiązać trochę już nad tym siedzę i nic. Dany jest czworokąt ABCD opisany na okręgu. Bok BC ma długość 4, a DC 5. Przekątna AC tworzy z bokiem AB kąt 60 stopni, a z bokiem AD kąt, którego sinus wynosi 1/4. Obliczyć obwód ABCD.
23 kwi 11:12
janek191: rysunek Tw cosinusów dwukrotnie oraz a + 5 = b + 4 cos 60o = 0,5
 17 
cos α =

 4 
23 kwi 11:41
Kamcio: A skąd mamy pewność że ten cosinus jest dodatni?
23 kwi 11:52
6latek: Dzien dobry janek191emotka Cosinus wyszedl Ci >1
23 kwi 12:41
janek191: Witajemotka
 15 
Powinno być cos α =

.
 4 
23 kwi 13:12