matematykaszkolna.pl
Rachunek prawdopodobieństwa stata: W urnie jest pięć kul białych i dziesięć czarnych. Losujemy po jednej kuli bez zwracania do momentu, aż wśród wylosowanych kul znajdą się kule obydwu kolorów. Jaka jest wartość oczekiwana liczby wylosowanych kul czarnych? Proszę o pomoc w wyznaczeniu rozkładu prawdopodobieństwa.
22 kwi 17:37
ABC: drzewko sobie rozrysuj , za wielkie nie będzie , maksymalnie trzy losowania, gdybym umiał tu ładnie rysować to bym pokazał emotka
22 kwi 17:50
stata: A przy użyciu rozkładu Pascala?
23 kwi 12:43
kat666:
 10 5 5 10 5*4 10 
P(X=1)=

*

+

*

+

*

+
 15 14 15 14 15*14 13 
 5*4*3 10 5*4*3*2 10 
+

*

++

*

+
 15*14*13 12 15*14*13*12 11 
 5*4*3*2*1 10 
+

*

 15*14*13*12*11 10 
 10*9 5 
P(X=2)=

*

 15*14 13 
 10*9*8 5 
P(X=3)=

*

 15*14*13 12 
 10*9*8*4 5 
P(X=4)=

*

 15*14*13*12 11 
... ...
 10*9*...*2*1 5 
P(X=10)=

*

 15*14*...*7*6 5 
27 kwi 15:08