matematykaszkolna.pl
Ciągi Arytmetyczny + geonetryczny (p.rozszerzony) Bez nicku :P: Trzy różne liczby całkowite tworzą ciąg geometryczny o ilorazie będącym ujemną liczbą całkowitą. Jeżeli najmniejszą z tych liczb zwiększymy o 16, to liczby te (w tej samej kolejności) są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Wyznacz te liczby.. Delta wychodzi mi −64aemotka
22 kwi 01:10
Szkolniak: Oznaczę te liczby jako: a, aq, aq2. Dwie możliwości: 1) pierwsza liczba ujemna, druga dodatnia, trzecia ujemna 2) pierwsza liczba dodatnia, druga ujemna, trzecia dodatnia Są one wtedy w następującym porządku: 1) trzecia<pierwsza<druga oraz a<0 2) druga<pierwsza<trzecia oraz a>0 ad 1o 2aq=a+aq2+16 aq2−2aq+a=−16 a(q2−2q+1)=−16 a(q−1)2=−16
 −16 
a=

 (q−1)2 
'a' ma być całkowite, zatem: (q−1)2=1 v (q−1)2=2 v (q−1)2=4 v (q−1)2=8 v (q−1)2=16 |q−1|=1 v |q−1|=2 v |q−1|=4 q∊{0,2,−1,3,5,−3} ∧ q∊C q∊{−3,−1} Przypadek q=−1, bo wtedy dwa wyrazy się powtórzą. Przypadek, gdzie q=−3: Ciąg: (−1, 3, −9) jest ok ad 2o 2aq+32=a+aq2 aq2−2aq+a=32 a(q−1)2=32
 32 
q=

 (q−1)2 
To samo co poprzednio.. q∊{−3,−1} Przypadek z q=−1 odpada. Przypadek z q=−3: wtedy ciąg: (2, −6, 18) jest ok. Podsumowując: (−1, 3, −9) lub (2, −6, 18)
22 kwi 02:21
chichi: Musiałabyś rozpatrzyć dwa przypadki, ponieważ możemy np. mieć takie sytuacje: (1) q=−4 i a1=1 zatem otrzymamy ciąg (1,−4,16) − najmniejszy a2 (2) q=−4 i a1=−1 zatem otrzymamy ciąg (−1,4,−16) − najmniejszy a3
22 kwi 02:27
chichi: O pojawiło się rozwiązanie w trakcie pisania komentarz, super
22 kwi 02:27