matematykaszkolna.pl
Parametr, funkcja kwadratowa Głodny wiedzy: Wyznacz wszystkie wartości parametru a , dla których równanie |x − 7| = (a + 2)2 − 9 ma dwa różne rozwiązania dodatnie.
22 kwi 01:02
chichi: Rozwiąż takie nierówności: (a+2)2−9<7 ∧ (a−2)2−9>0
22 kwi 01:06
Głodny wiedzy: A czemu akurat musi byc <7 i >0?
22 kwi 01:24
chichi: Narysuj wykres f(x)=|x−7| i się przekonaj, ja idę spać może ktoś zrobi Ci resztę zadań, bo widzę, że wrzuciłeś z pół podręcznika
22 kwi 01:27
Głodny wiedzy: Zrobiłam z 10 arkuszy więc wrzuciłam te 10 zadań które mi nie wyszły Dziękuję!
22 kwi 01:32