matematykaszkolna.pl
dowodzenie dymix: W trójkącie ABC poprowadzono środkowe AD, BE i CF i połączono punkty D, E, F. Wykaż, że środkowe trójkąta DEF zawierają się w środkowych trójkąta ABC. Wiem jak to zrobić, ale czy na maturze wymagają ode mnie dowodu dla wszystkich trzech środko− wych, czy mogę napisać, że pozostałe dowodzi się analogicznie?
21 kwi 23:14