matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: W każdym z pięciu pojemników znajduje się para kul, z których jedna jest czerwona, a druga – niebieska. Z każdego pojemnika losujemy jedną kulę. Niech p oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dokładnie dwie z pięciu wylosowanych kul będą niebieskie. Wtedy
 3 5 1 7 
A) p =

B) p =

C) p =

D) p =

 8 16 8 32 
21 kwi 22:54
Hmmm...: Tutaj masz przedstawiony schemat rozwiązania: https://szaloneliczby.pl/w-kazdym-z-trzech-pojemnikow-znajduje-sie-para-kul-z-ktorych-jedna-jest-czerwona-a-druga-niebieska/ Powinno wyjść p=10/32=5/16 (Ilość kombinacji / Ilość scenariuszy spełniakącyh warunki zadania)
27 kwi 22:59
HWAYUGI: Zapisuję sobie bo jest tutaj mój poziom Poziom przedszkole
27 kwi 23:04
Klara:
27 kwi 23:39
klawisz: Przez analogię − jakie jest prawdopodobieństwo otrzymania dwóch reszek przy pięciokrotnym rzucie monetą?
28 kwi 00:46