matematykaszkolna.pl
Obliczyć długości odcinków w sześcianie etna: Proszę o pomoc w rozwiązaniu... Dany jest sześcian ABCDEFGH (rysunek w linku poniżej) o krawędzi 15. Punkty Q i R dzielą krawędzie HG i FG tak, że IHQI = IFRI = 10. Płaszczyzna AQR przecina krawędzie DH i BF odpowiednio w punktach P i S. Obliczyć długość odcinków DP i BS. Link do rysunku: https://zapodaj.net/cec9b7e267868.jpg.html
21 kwi 16:58
♥♠a: rysunek ΔGQR ∼ ΔFRK to |FK|=|FR|=10 ΔAEK ∼ ΔFSK to |EK|=25
 15 15 
zatem

=

e=6
 e 10 
to |SB|=|PD|=15−6= 9
21 kwi 18:35
♥♠a: Echh... poprawiam zapis
 15 25 
zatem

=

e=6
 e 10 
21 kwi 18:38
Mila: rysunek |GQ|=|GR|=5
 52 
|NG|=|MC|=

 2 
 152 
|AC|=152, |AO|=

, |MN|=15
 2 
1) ΔAOK∼ΔAMN |PD|=|BS|=|OK|
|KO| |MN| 

=

|AO| |AM| 
Podstawiaj i dane liczbowe i kończ zadanie.
21 kwi 19:22
♥♠a: @Mila Coś się nie zgadza ?
21 kwi 19:29
Mila: Wszystko się zgadzaemotka
21 kwi 20:06
♥♠a: emotka
21 kwi 20:07