matematykaszkolna.pl
Siła dośrodkowa pigi: Ciało porusza się po okręgu. Co musi się stać z siłą dośrodkową aby ciało nadal poruszało się po tym samym okręgu jeżeli masa tego ciała wzrośnie 2−krotnie. Wtedy siła dośrodkowa musi zmaleć 2−krotnie musi wzrosnąć 4−krotnie musi zmaleć 4−krotnie musi wzrosnąć 2−krotni
8 kwi 10:41
Chińska podróba 6-latka:
 mv2 mv2 
F=

czyli R=

 R F 
więc jeśli masa wzrosła 2 krotnie to siła również musi wzrosnąć 2 krotnie bo promień ma zostać bez zmian
8 kwi 10:49