matematykaszkolna.pl
Pole trójkąta Michał: Dany jest prostokąt ABCD o polu równym 79. Punkt E leży na boku AB, przy czym AE = 7 BE. Punkt M jest środkiem AE. Punkt N jest środkiem DE. Prosta AN przecina DM i DC odpowiednio w punktach K oraz F. Oblicz pole pięciokąta BCFKM. Wynik podaj z dokładnością jednej setnej.
8 kwi 10:37
Mila: rysunek Oblicz pole pięciokąta BCFKM. P▭ABCD=8x*y=79
 79 
1) [EBCF]= x*y=

− pole prostokąta EBCF
 8 
 y+0.5y 7 21 
2) [ EFNM]=

*

x=

x*y
 2 2 8 
3) ADNM− trapez,
 1 
ΔMNK∼ΔADK w skali k=

 2 
 1 1 21 7 
s=

[ADNM]=

*

x*y=

xy
 9 9 8 24 
 21 7 47 79 3713 
4) [BCFKM]=xy+

x*y+

xy=

*

=

 8 24 12 8 96 
 65 
P BCFKM=38

 96 
Teraz sprawdzaj obliczenia
8 kwi 18:17