matematykaszkolna.pl
Okrąg Okrąg: Jak wygląda parametryczny opis okręgu w R3?
7 kwi 20:05
Filip: (a1, a2, a3), (b1, b2, b3) − vectory o dlugosci 1 oraz prostopadle do kierunku osi i siebie nawzajem wiec, niech srodek okregu (c1, c2, c3) a promie r
x(θ)=c1+rcos(θ)a1+rsin(θ)b1 
y(θ)=c2+rcos(θ)a2+rsin(θ)b2
z(θ)=c3+rcos(θ)a3+rsin(θ)b3 
7 kwi 20:35