matematykaszkolna.pl
Analiza matematyczna Fineasz: Niech f : R → R będzie funkcją różniczkowalną. Załóżmy, że limx→ f(x) = 0. Czy prawdą jest, że granica limx→f'(x) istnieje (skończona lub nie)?
7 kwi 18:41