matematykaszkolna.pl
trójkąt mat-fiz: W trójkącie ABC o bokach AB=4, AC=2 , BC=3 Z wierzchołka A poprowadzono dwusieczną , która przecięła bok BC w punkcie D Przez punkt C poprowadzono prostą równoległą do boku AB, która przecięła prostą AD w punkcie E Wyznacz długość odcinka DE
7 kwi 17:19
Saizou : rysunek ΔABD ~ΔCED (kkk), zatem |AD| = 2x Z tw, sinusów w ΔACE mamy
3x 2 

=

sin(180−2α sinα 
2sin(2α) = 3x*sinα 2*2sinαcosα = 3x*sinα
 4cosα 
x =

 3 
Z tw. cosinusów w ΔABC mamy 32 = 22 + 42 −2*2*4*cos(2α)
 11 
cos(2α) =

 16 
 11 
cos2α−1 =

 16 
 33 
cosα =

(α−kąt ostry), zatem
 4 
x = 3
7 kwi 19:34
Szkolniak:
 6 
Mi wyszło x=

 2 
7 kwi 19:40
Saizou : bo u mnie jest błąd obliczeniowy
 11 
2cos2α−1 =

 16 
 36 
cosα =

 8 
 6 
x =

 2 
7 kwi 19:43
Szkolniak: O, super, dobrze mi wyszło emotka ja z kolei skorzystałem z twierdzenia o dwusiecznej, a następnie z cosinusów w trójkącie ABD i ADC.
7 kwi 19:45
Saizou : Zwyczajem Ety emotka
7 kwi 19:49