matematykaszkolna.pl
Matura PR dzonypieczony: Średnia arytmetyczna zestawu n liczb wynosi 4, a ich wariancja jest równa 2. Każdą z tych liczb pomnożono przez 3 i otrzymano nowy zestaw. Wyznacz średnią arytmetyczną, wariancję i odchylenie standardowe tego zestawu liczb. pomoże ktoś wariancje obliczyć ? ma wyjść 18 ale nie wiem jak do tego dojść
7 kwi 14:42
ICSP: x1 , x2 , x3 , x4 − twoje liczby x* − średnia tych liczb
 ∑(xi − x*)2 
s =

−wariancja twoich liczb
 4 
Tworzysz nowy zestaw liczb: 3x1 , 3x2 , 3x3 , 3x4 ich średnia arytmetyczna to 3x* ich wariancja:
 ∑(3xi − 3x*)2 ∑(xi − x*)2 
s2 =

= 9 *

= 9s = 18
 4 4 
7 kwi 14:48
dzonypieczony: dzięki wielkie, a jak wyciągam trójke z licznika tam w s2 to z racji ze jest on do kwadratu to wyciagam trojke do kwadratu czyli 9 tak ? dla pewności
7 kwi 15:02
ICSP: tak
7 kwi 15:23