matematykaszkolna.pl
Zbiór przeliczalny Bass: Jak pokazać, że taki zbiór liczb rzeczywistych jest przeliczalny? [x , x + 1n) gdzie n jest naturalne.
7 kwi 14:40
Saizou : Ale taki zbiór jest nieprzeliczalny, np. [1, 2) ~R
7 kwi 14:42