matematykaszkolna.pl
planimetria Marcin: Na okręgu opisano trapez prostokątny ABCD. Odległości środka okręgu od końców dłuższego z ramion wynoszą odpowiednio a i 2a. Wykaż, że pole trapezu wynosi 18a2 /5
7 kwi 13:26
chichi: rysunek Z ΔCSB: a2+(2a)2=c2 ⇒ c=5a
 1 1 r5a 25a 
P=

*a*2a=a2 ∧ P=

*r*5a ⇒ a2=

⇒ r=

 2 2 2 5 
 1 25a 45a 18a2 
PABCD=

*

*2(

+5a)=

 2 5 5 5 
7 kwi 13:42
Marcin: Skąd we wzorze na pole trapezu długość ramienia c? Zupełnie nie rozumiem
7 kwi 13:58
Saizou : rysunek Oblicz x oraz y z Pitagorasa
7 kwi 14:40
chichi: @Marcin z warunku opisywalności czworokąta na okręgu mamy, że |AD|+|BC|=|AB|+|CD| i ze
 1 1 
wzoru na pole czworokąta opisanego na okręgu P=

r(a+b+c+d) mam P=

r*2*(|AD|+|BC|)
 2 2 
 45a 
u mnie |AD|=2r=

i |BC|=c=5a, czy teraz rozumiesz?
 2 
7 kwi 15:17
Saizou : Albo patrząc na mój rysunek widać, że x+y=c (z stycznych do okręgu)
7 kwi 16:27
blabla: rysunek P(trapezu)= 2r2+2P(ΔBCS) = 2r2+2a2
 a*2a 4 
c2=5a2 i r=

to r2=

a2
 c 5 
 8 
P=

a2+2a2
 5 
 18 
P=

a2
 5 
==========
7 kwi 16:32