matematykaszkolna.pl
Stereometria Dream: W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym ABCA'B'C' o krawędzi bocznej 4 i krawędzi podstawy 9poprowadzono płaszczyzną przechodzącą przez krawędź AB dolnej podstawy i środek ciężkości górnej podstawy oblicz pole otrzymanego przekroju oraz sinus kąta nachylenia płaszczyzny przekroju do płaszczyzny podstawy graniastosłupa.
6 kwi 20:56
bleble: rysunek
 1 3 
r =

*93 =

3, h = 42 + r2 ,
 6 2 
 1 4 
Pole powierzchni trapezu P =

*h*(9 + 2c), sinα =

 2 h 
7 kwi 21:33
blabla: emotka
7 kwi 21:39