matematykaszkolna.pl
Rozwiąż trójkąt BoosterXS: Punkty A=(−3,2), B=(4,2), C=(−1,6) są wierzchołkami trójkąta ABC. Rozwiąż ten trójkąt. Czy polecenie "rozwiąż ten trójkąt" oznacza w tym wypadku obliczenie zarówno długości boków tego trójkąta jak i miary jego kątów wewnętrznych? Obliczenie długości to banał, ze wzoru na długość odcinka w układzie współrzędnych, jednak co z kątami? W jaki sposób je wyznaczyć nie korzystając z twierdzenia cosinusów, które będzie uczone dopiero za kilka tematów w podręczniku Pazdro.
6 kwi 19:16
ICSP: Jakie Ci te długości boków powychodziły?
6 kwi 19:20
chichi: Obliczyć długości boków, pole trójkąta i powyznaczac długości odpowiednich wysokości i z trójkątów prostokątnych szukać kąta z przybliżeń funkcji trygonometrycznych
6 kwi 19:21
Get it back: A twierdzenie sinusow bylo?
6 kwi 19:34
Get it back: rysunekZ rysunku
 4 
tgβ=

=2 z tablic
 2 
 4 
tgα=

z tablic
 5 
γ=180o−(α+β)
6 kwi 19:48