matematykaszkolna.pl
pomocy dzonypieczony: Z urny zawierającej kule w trzech kolorach: niebieskim, czerwonym i zielonym, losujemy kolejno bez zwracania trzy kule. Kul czerwonych jest 2 razy więcej niż kul białych, a kul zielonych jest trzy razy więcej niż kul białych. Oblicz, ile co najmniej musi być łącznie kul w tej urnie, aby prawdopodobieństwo wylosowania dokładnie dwóch kul zielonych było mniejsze od 0,4. pomoże ktoś z tym zadaniem ?
6 kwi 18:13
I'm back: b −−− liczba kul białych c = 2b z = 3b
 3b*(3b−1)*(b+2b)*3 + 3b*(3b−1)*(3b−2) 
P(A) =

< 0.4
 6b*(6b−1)*(6b−2) 
rozwiązujesz nierówność i wyznaczasz najmniejszą możliwą liczbę kul w urnie.
6 kwi 18:26
I'm back: poprawka ... miało być dokładnie 2 zielone, więc:
 3b*(3b−1)*(b+2b) *3 
P(A) =

< 0.4
 6b*(6b−1)*(6b−2) 
6 kwi 18:27
Mila: Nic nie pisze w pierwszym zdaniu o białych kulach.
6 kwi 18:27
Szkolniak: Domyślam się że białe to niebieskie? Ja bym to zrobił tak: Niech: c− liczba kul czerwonych z − licza kul zielonych n − liczba kul niebieskich Mamy równości: 2n=c oraz z=3n A − zdarzenie polegające na tym, że losujemy dokładnie dwie kule zielone
 
nawias
c+z+n
nawias
nawias
3
nawias
 
nawias
6n
nawias
nawias
3
nawias
 
|Ω|=
=
   
 
nawias
z
nawias
nawias
2
nawias
nawias
n
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
z
nawias
nawias
2
nawias
nawias
c
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
3n
nawias
nawias
2
nawias
 
nawias
3n
nawias
nawias
2
nawias
 
nawias
3n
nawias
nawias
2
nawias
 
|A|=
+
=
n+2
n=3
n
      
I teraz rozwiązujemy nierówność: P(A)<0,4
 
 
nawias
3n
nawias
nawias
2
nawias
 
3
n
  
 

<0,4 ... dobre podejście?
 
nawias
6n
nawias
nawias
3
nawias
 
 
 
6 kwi 18:34
I'm back: Szkolniak − czy czerwonych n zapomniales
6 kwi 18:51