matematykaszkolna.pl
Zbiory Heisenberg: Zbiór X ∈ R i zawiera n elementów, zbiór Y ∈ R i zawiera k elementów, a zbiór F zawiera wszystkie funkcje o dziedzinie X i o wartościach w zbiorze Y. Losujemy jedną funkcję ze zbioru F. Jakie jest prawdopodobieństwo zdarzenia, że wylosowana funkcja będzie : a) ściśle rosnąca, b) niemalejąca?
6 kwi 17:59
I'm back: masz jakiś zapis mówiący o tym jaka jest relacja pomiędzy n i k
6 kwi 18:19
Heisenberg: Nie mam i się też nad tym zastanawiałem i wpadłem na to, żeby rozpatrzeć 3 przypadki: n<k; n=k;n>k.
6 kwi 18:20
I'm back: (a) warunki dla funkcji ściśle rosnącej: I. n < k II. wybrana funkcja posiada następującą własność k1 < k2 < ... < kx (b) warunki dla funkcji niemalejącej: I. wybrana funkcja posiada następującą własność k1 ≤ k2 ≤ ... ≤ kx
6 kwi 18:21
I'm back: poprawka do warunku: n ≤ k
6 kwi 18:24