matematykaszkolna.pl
Stereometria Heisenberg: W ostrosłupie trójkątnym ABCS krawędź boczna SC jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60◦ i jej długość równa się długości krawędzi AB podstawy. Wiadomo, że wierzchołki podstawy ABC i środki krawędzi bocznych należą do sfery o promieniu 1. Wykaż, że środek tej sfery należy do krawędzi AB.
6 kwi 17:57
Heisenberg: Bump
7 kwi 20:03