matematykaszkolna.pl
Nierówność Heisenberg:
 π 
Udowodnij, że jeżeli x ∈(0,

), to zachodzi tg x > x.
 2 
6 kwi 17:55
Filip: rozwaz funkcje f(x)=x−tgx, x∊(0, π/2)
6 kwi 18:01
ICSP: rysunekOkrąg ma promień długości 1. Pole wycinka koła SAC jest mniejsze od pola trójkąta ABS.
1 1 1 

x <

|AB| =

tgx
2 2 2 
x < tgx
6 kwi 18:32