matematykaszkolna.pl
algebra liniowa salamandra: Napisz równanie symetralnej odcinka o końcach 𝐴=(2,−1,3),𝐵=(−6,7,5). środek odcinka AB: (−2,3,4) v= (−8,8,2) równanie symetralnej: −8(x+2)+8(y−3)+2(z−4)=−8x−16+8y−24+2z−8=−8x+8y+2z−48 dobrze?
6 kwi 17:45
ABC: źle , mówiłem ci k...a że równanie ma dwie strony zawsze, a ty dalej swoje...
6 kwi 20:12
salamandra: Przepraszam w takim razie powtórka: −8x+8y+2z−48=0 Dobrze?
6 kwi 20:55
Mila: Dobrzeemotka ⇔ 4x−4y−z+24=0− płaszczyzna II sposób P(x,y,z)− punkt jednakowo odległy od punktów A i B (x−2)2+(y+1)2+(z−3)2=(x+6)2+(y−7)2+(z−5)2⇔ 4x−4y−z+24=0
6 kwi 22:17