matematykaszkolna.pl
Trójkąt Fineasz: Wykaż, że jeżeli a, b, c są długościami boków trójkąta, to a4+b4+c4<2(a2b2+b2c2+a2c2).
6 kwi 13:46
grochowski.przemek: rysuneka2=b2+c2−2bccosγ 2bccosγ=b2+c2−a2 2bc>b2+c2−a2 analogicznie wyznaczamy pozostałe nierówności, zatem 2bc>b2+c2−a2 2ab>a2+b2−c2 2ac>a2+c2−b2 podnosimy obie strony do kwadratu 4b2c2>b4+c4+a4−2b2a2−2c2a2+2b2c2 4a2b2>b4+c4+a4−2c2a2−2b2c2+2b2a2 4a2c2>a4+c4+a4−2b2a2−2b2c2+2c2a2 dodajemy stornami i otrzymujemy: 4b2c2+4a2b2+4a2c2>3a4+3b4+3c4−2b2c2−2a2b2−2a2c2 przenosimy na jedną stronę i dzielimy przez 3 otrzymując szukaną tezę
6 kwi 15:22
Fineasz: Dzięki
6 kwi 15:42
jc: Nie zmniejszając ogólności możemy założyć, że a≥b≥c≥0. a < b + c, nierówność trójkąta 0 ≤ a−b < c (a−b)2 <c2 0 < a2+b2 −c2 < 2ab (a2+b2 −c2)2 < (2ab)2 liczysz kwadrat i przenosisz część wyrazów na lewą stronę a4+b4+c4 < 2(a2+b2+c2)
6 kwi 22:32
Get it back: 2bc cosγ=b2+c2−a2 2bc > b2+c2−a2 Proszę o wyjaśnienie tak po chlopsku co tutaj się stało (dlaczego zginąl cosγ?)
6 kwi 22:38
jc: ... na prawą stronę .... Get it back, cos γ < 1, 2bc > 0 dlatego 2bc cos γ < 2bc
6 kwi 23:04
Get it back: Ok. Rozumiem już.
6 kwi 23:08