matematykaszkolna.pl
Rowerzysta i biegacz. Fineasz: Rowerzysta porusza się wzdłuż osi x w kierunku dodatnim z prędkością v. Wyrusza z początku układu współrzędnych. W tym samym czasie z punktu o współrzędnych (c, y) (c > 0, y > 0) startuje biegacz. Biegacz biegnie po pewnej prostej w kierunku osi x z prędkością dwa razy mniejszą od prędkości rowerzysty. Wyznacz maksymalne y (zależne od c), tak aby biegacz dogonił rowerzystę. Dla wyznaczonego maksymalnego y znajdź współrzędną x punktu spotkania rowerzysty i biegacza oraz równanie prostej wzdłuż której poruszać się musi biegacz, aby dogonić rowerzystę.
6 kwi 13:42
I'm back: Zauważ, że pytanie brzmi o maksymalne 'y' (czyli o punkt najdalej oddalony do osi OX). Skoro mamy rozpatrywać jak najdalsze punkty taki, aby biegacz jednak dał rade 'spotkać' się z rowerzystą, to z najdalszego punktu od osi OX będzie startował wtedy, gdy będzie biegł prostopadle do osi OX. Związku z tym z punktu (c,y) będzie biegł w kierunku (c,0) i w tym samym czasie rower musi pokonać trasę z (0,0) do punktu (c,0)
 c 
związku z tym y(c) =

to jest największy 'y' (zależny od c)
 2 
jednocześnie wyznaczona została współrzędna 'x' punktu spotkania rowerzysty i biegacza. A prosta ... też jest podana
6 kwi 15:19
Fineasz: Dzięki
6 kwi 15:52