matematykaszkolna.pl
Geometryczne Fineasz: 1) Spodki wysokości trójkąta ostrokątnego ABC łączymy odcinkami tworząc nowy trójkąt. Znaleźć długości boków tego trójkąta znając długości boków trójkąta ABC. 2) Odcinki AB i CD są średnicami okręgu, a punkt M należy do tego okręgu. Punkty P i R są rzutami prostokątnymi punktu M na proste AB i CD. Wykazać, że przy ustalonych średnicach AB i CD długość odcinka PR nie zależy od wyboru punktu M.
6 kwi 13:39
Fineasz: Bump
6 kwi 16:25
Mila: rysunek 1) W ΔAKC:
 AK 
cosA=

⇔|AK|=b* cosA
 b 
W ΔAMB:
 AM 
cosA=

⇔|AM|=c*cosA
 c 
2) W ΔAKM: z tw. cosinusów |MK|2=b2cos2A+c2cos2A−2*bc cos2A*cosA |MK|=cosA*b2+c2−2bc cosA|MK|=a*cosA 3) Analogicznie : |KL|=b*cosB |ML|=c*cosC 4) cosinusy kątów Δ ABC możesz obliczyć z tw. cosinusów:
6 kwi 21:19
Sampas : rysunekNa czworokącie MRSP można opisać okrąg, gdyż kąty MRS i MPS są proste. Ponad to |MS|=R i jest średnicą okręgu opisanego na czworokącie MRSP.
 |PR| 1 
z tw. sinusów dla trójkąta PRS wynika ,że

=2*

R
 sinα 2 
zatem |PR|=Rsinα z tego wynika, że długość odcinka |PR| nie zależy od wyboru punktu M. To jest moje rozwiązanie nie jestem pewien czy o to dokładnie chodzi.
7 kwi 12:55
Mila: Sampas− Bardzo ładne rozwiązanieemotka
7 kwi 16:03
Fineasz: Dziękuję wam za te rozwiązania. Są one w pełni przeze mnie zrozumiane.
7 kwi 16:38
Mila: To pięknieemotka
7 kwi 17:59