matematykaszkolna.pl
Podobieństwo trójkątów .......: Cześć. Mam mały problem z tym zadaniem. Trójkąt ABC jest podobny do trójkąta DEC, przy czym DE nie jest równoległy do AB. Oblicz |CE|, mając dane |AD| = 5, |DC| = 4, |BC| = 12 Czy możecie mi pomóc?
5 kwi 21:06
blabla: rysunek
9 12 

=

4 x 
 48 1 
x=

= 5

 9 3 
5 kwi 21:19