matematykaszkolna.pl
trójkąt prostokatny mike: Na okręgu wybrano trzy różne punkty A,B,C Przez punkty A i B poprowadzono styczne do okręgu, które przecięły się w punkcie D,a przez punkt C poprowadzono styczną do okręgu, która przecięła prostą AB w punkcie E Wykaż,ze z odcinków DB, DE, CE można zbudować trojkąt prostokątny
5 kwi 17:08
blabla: rysunek Dwa razy z tw. Pitagorasa w ΔDBF i w ΔDFE b2=h2+e2 h2=c2−(e+x)2 to (*) b2=c2−2ex−x2 z tw. o stycznej i siecznej : |CE|2= |AE|*|BE| a2 = (2e+x)*x ⇒ a2= 2ex+x2 więc (*) b2= c2−a2 c2=a2+b2 |DE|2= |CE|2+|DB|2 −−tw. Pitagorasa i mamy tezę
5 kwi 21:39