matematykaszkolna.pl
dowod klaustrobia: uzasadnij, że dla dowolnego kąta α zachodzi równość sinα+sin(α+120)+sin(α+240)=0 zrobiłem to w taki sposób sinα+sin(α−60)+sin(α+60)=0 sina+2sinacos−60=0 sina=0 ale czy to jest prawda?
5 kwi 16:31
klaustrobia: ok nie mozna w taki sposob manewrowac wzorami redukcyjnymi gdy jest alfa, dodalem sina+sin(a+240) i wyszla mi rownosc 0=0
5 kwi 16:39
ICSP: sin(α + 120o) = sin(α − 60o) sin(α + 240o) = sin(α + 60o) L = ...= sinα − [sin(α − 60o) + sin(α + 60o)] = sinα − sinα = 0 = P
5 kwi 16:39
ABC: ja to robię z wprowadzeniem β=α+120 kąta pomocniczego i wtedy sin(β−120)+sinβ+sin(β+120) ładnie się redukują bo cos 120 =−1/2
5 kwi 16:42
blabla: sinα+sin(α+240) = 2sin(α+120)*cos120 = −sin(α+120) ...= −sin(α+120)+sin(α+120)=0
5 kwi 17:00