matematykaszkolna.pl
Wyznacz wartości parametru m, dla których iloczyn długości wysokości jest równy azajjj: Dany jest równoległobok, którego boki zawierają się w prostych o równaniach: y = 1/2x+m, y=1/2x+2m, y = −x −1, y = −x + m −3, gdzie m≠ 0 i m≠ 2. Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których iloczyn długości dwóch wysokości tego równoległoboku, które nie są równoległe, jest równy 10/15. Zaczęłam od wyznaczenia wierzchołków: A (−2; m−1) B (−2/3m−2; −1/3m−1) Wyznaczyłam równanie prostej prostopadłej do boku BC: y=−2x+m−5, obliczyłam punkt przecięcia się prostej y z prostą opisującą bok BC−punkt E (−2/5m−2; −1/5m−1) h1=AE=210/5 Robiłam analogicznie dla drugiej wysokości idącej z wierzchołka B, opadającej na bok DC, i tu wychodzi pod pierwiastkiem 1/2m2+2m+2 Podniosłam więc całe równanie h*h1=10/15 do kwadratu, ale wyszedł mi wielomian z kosmicznymi miejscami zerowymi emotka Proszę o pomoc, co jest błędne w moim toku rozumowania?
3 kwi 23:53
azajjj: h1=AE=210/5 m
3 kwi 23:57
Qulka: odległość dwóch prostych równoległych
 |C1−C2| 
d=

 A2+B2 
 |1+m−3| |m| 
więc h1•h2=


=10/15
 2 5/4 
4 kwi 03:31