matematykaszkolna.pl
Ocenić zbieżność szeregu Mappy: Ocenić zbieżność szeregu
 1 n+1 
∑(

− ln(

))
 n n 
n=1
 1 
Dlaczego w tym wypadku nie zadziała kryterium porównawcze z

?
 n 
3 kwi 18:22
Adamm: Skoro coś nie działa, to znaczy że twierdzenie jest złe, czy to co robisz jest złe? No chyba ostatnia opcja jest prawdziwa.
3 kwi 18:44
Mariusz: Liczyłeś taką granicę ?
 
1 n+1 

−ln(

)
n n 
 
limn→

 
1 

n2 
 
4 kwi 07:19
Mariusz: Adam nie zrozumiałeś o co on zapytał czy tylko udajesz ?
 1 
Na pierwszy rzut oka wyrazy szeregu o wyrazie ogólnym

są większe niż wyrazy szeregu
 n 
 1 n+1 1 
o wyrazie ogólnym

−ln(

) więc chciałby wziąć szereg o wyrazie ogólnym

 n n n 
jednak nie doprowadzi go to do poprawnego wyniku no i właśnie chciałby się dowiedzieć dlaczego Tu chyba nieco inne pytanie można by postawić Jak dobierać szeregi do kryterium porównawczego Niech an będzie wyrazem ogólnym badanego szeregu Znalazłem taki szereg zbieżny o wyrazie ogólnym bn dla którego granica
 an 
ilorazu

jest pewną liczbą dodatnią
 bn 
Wobec powyższego próbował szereg zbieżny porównywać z rozbieżnym
4 kwi 08:24