matematykaszkolna.pl
help dzonypieczony: Do wagonu pociągu, w którym jest dziesięć pustych ośmioosobowych przedziałów, wsiadło ośmiu pasażerów. Na ile sposobów pasażerowie mogą rozsiąść się w przedziałach tak, aby zajęli dokładnie trzy przedziały? pokaze ktos w krokach jak to rozwiazac ?
3 kwi 16:33
daras: lepij jak kazdy usiadzie oddzielnie i w maseczce! emotkae
3 kwi 16:45
kerajs: 1. Wybierasz trzy przedziały 2. Numerujesz miejsca w przedziałach od 1 do 8, od 9 do 16 i od 17 do 24 3. Dowolną metodą (np z włączeń i wyłączeń) wyznaczasz liczbę takich wyborów 8 miejsc że w każdym przedziale wybrano miejsce dla pasażera. 4. Na wybrane miejsca sadzasz 8 rozróżnialnych pasażerów.
3 kwi 17:01
dzonypieczony: o dzieki wielkie
3 kwi 18:53
3 kwi 20:00