matematykaszkolna.pl
Prawdopodobieństwo zadanie bart321: Prawdopodobieństwo, zadanie Urna zawiera dwie monety typu A i jedną monetę typu B. Dla monety typu A, reszkę otrzymujemy z prawdopodobieństwem 1/4, dla monety typu B z prawdopodobieństwem 3/4. Losujemy monetę z urny i wykonujemy rzut wylosowaną monetą. Zakładając, że wyrzucono reszkę, ustal jakie jest prawdopodobieństwo, że była to moneta typu A? R − wyrzucona reszka A − moneta typu A B − moneta typu B P(R|A)= 1/4 P(R|B)=3/4 prawdopodobieństwo wylosowania monety A to P(A)= 2/3 prawdopodobieństwo wylosowania monety B to P(B)=1/3 P(R|A) = P(R ∩ A) / P(A) Podstawiam do wzoru i wychodzi, że P(R ∩ A) = 1/6 Czy jest to poprawne myślenie?
3 kwi 14:46
kerajs: Pokażę rozwiązanie:
 P(A∩R) 
2 1 

*

3 4 
 2 
P(A|R)=

=

=

 P(R) 
2 1 1 3 

*

+

*

3 4 3 4 
 5 
Sam/a sprawdź co poprawnie, a co błędnie liczyłeś/aś.
3 kwi 17:33