matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: w trójkącie ABC bok AB ma długość c zaś kąty trójkąta przylegające do boku AB są równe α i β Oblicz promień okręgu opisanego na tym trójkącie, jeśli
 2 
c = 8 i sin (α + β) =

 5 
2 kwi 19:36
Saizou : rysunek Z tw. sinusów
8 

= 2R
sinγ 
 4 4 4 4 
R =

=

=

=

= 10
 sinγ sin(180−(α+β)) sin(α+β) 
2 

5 
 
2 kwi 20:10
Filip: zwykle podstawienie do wzorku
2 kwi 20:16
anna: dziękuję nie wiedziała co zrobić z sumą
2 kwi 21:11
anna: przepraszam ale wynik ma być 6 a nie 10
2 kwi 21:16
Saizou : Na pewno dobre dane podałaś?
2 kwi 23:06
Filip: mhm, no tak bo 8/sinγ=2R R=82sinγ
3 kwi 12:02
anna: wynik jest taki jak podałam , sprawdzałam chyba że w podręczniku jest błąd
3 kwi 14:23