matematykaszkolna.pl
trygonometria Klara: Oblicz sumę wszystkich pierwiastków równania sin3x = ctg25/2 π, które spełniają nierówność |x −5π| ≤ 5π
2 kwi 17:39
ICSP: sin3x = 0 3x = kπ , k ∊ Z
  
x =

, k ∊ Z
 3 
a1 = 0
 π 
r =

 3 
an = 5π
 0 + 5π 
S =

*16 = 8*5π = 40π
 2 
2 kwi 17:45
Klara: ctg25/2 π jest rowne 0? skąd to?
2 kwi 17:46
Jerzy: tg(12*180 + 90) = tg90 = 0
2 kwi 17:51
Klara: a przypadkiem tg90 jest nieistniejący?
2 kwi 17:54
ICSP: bo to miał być ctg. Po prostu zgubił dwie literki c. Zasada pozostaje taka sama.
2 kwi 17:55
Klara: a okej, rozumierm
2 kwi 17:56
Jerzy: Dokładnie emotka , miało być ctg
2 kwi 17:57
Klara: a jeszcze skad ten an?
2 kwi 18:02
ICSP: a właśnie sam nie wiem a1 = 0
 π 
r =

 3 
an = 10π
 0 + 10π 
S =

*31 = 5π*31 = 155π
 2 
2 kwi 18:07
Klara: od razu wiekeszy sens
2 kwi 18:10
Klara: a to 31? 10pi na pi/3 +..?
2 kwi 18:12
ICSP: 31 to ilość wyrazów w ciągu arytmetycznym.
2 kwi 18:13
Klara: wiem, wiem, ale skąd się wzięło?
2 kwi 18:14
ICSP: to widać. Jednak jeśli nie jesteś pewna możesz podstawić wartości a1 , r , an do wzoru: an = a1 + (n−1)r i wyznaczyć z niego n − liczbę wyrazów.
2 kwi 18:17
Klara: bardzo dziękuję za pomoc emotka
2 kwi 18:21