matematykaszkolna.pl
nierownosc trygonometryczna placek: Rozwiąż nierówność (2sinx−1)(2cosx−1)>0 w przedziale <0;π> rozwiazalem dla sinx>1/2 i cosx>1/2 ale w odpowiedziach jeszcze jest warunek dla sinx<1/2 i cosx<1/2 dlaczego?
2 kwi 13:45
ICSP: a*b > 0 ⇒ (a > 0 ∧ b > 0) ∨ (a < 0 ∧ b < 0) słownie iloczyn dwóch liczb jest dodatni jeśli obie liczby są dodatnie lub obie liczby są ujemne. Sprawdź sam na przykładzie : a = −5 , b = −1
2 kwi 13:48
placek: ok, czyli w drugim będzie zbiór rozwiązań od <π;π/3) ?
2 kwi 13:55
Jerzy: x ∊ (π/6,π/3) lub x ∊(5π/6,5π/3)
2 kwi 14:03