matematykaszkolna.pl
Trapez, okrąg Szkolniak: rysunekRamiona trapezu opisanego na okręgu mają długości 3 i 5. Odcinek łączący środki ramion dzieli trapez na dwie figury, których stosunek pól wynosi 5:11. Oblicz długości podstaw trapezu. Trapez jest opisany na okręgu, zatem: a+b=8 ⇒ x=4 Natomiast nie mam pomysłu jeśli chodzi o ten stosunek i to, jak wyrazić pola tych dwóch czworokątów? Jakaś podpowiedź? Próbowałem też coś z wysokością poprowadzoną z wierzchołka D na podstawę AB, ale i tak nie wychodzi..
1 kwi 23:15
Filip: ciekawe bardzo... a+b=8 b=8−a x=4
5 
12−a 

h
2 
 

=

11 
a+4 

h
2 
 
5 12−a 

=

11 a+4 
5a+20=132−11a 16a=112 a=7 b=1
1 kwi 23:25
Mila: a=8−b, x=4 Oblicz pola EFCD i ABFE, każdy z tych trapezów ma taka samą wysokość.
 5 
Stosunek pól=

, obliczysz dł. b
 11 
1 kwi 23:25
Qulka: ta wysokość jest podzielona na 2 więc każdy z nich ma po h
a+4 b+4 

•h =11/5 •

•h
2 2 
1 kwi 23:26
Szkolniak: Rzeczywiście, umknęła mi informacja, że ta wysokość tutaj i tutaj jest taka sama. Nie wiem czy nie głupie pytanie, ale czy wynika to z tego, że ta linia jest linią łączącą środki boków? W ogóle jeśli chodzi o tego typu zadania i te trzy czworokąty: ABFE, ABCD oraz EFCD − to czy są jakieś własności, o których warto pamiętać i z których warto korzystać? Mam na myśli przykładowo jakieś podobieństwo w tych figurach.
1 kwi 23:32
Qulka: tak, z tego że to środki
1 kwi 23:40