matematykaszkolna.pl
Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa fxy: Wszystkie krawędzie graniastosłupa prawidłowego trójkątnego są równe 2.Oblicz pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa
1 kwi 18:24
Mila: rysunek Pc=2*PΔ+3*P licz samodzielnie.
1 kwi 18:30