matematykaszkolna.pl
Oblicz długość tworzącej stożka zwo: Przekrój osiowy stożka jest trójkątem prostokątnym.Objętość stożka jest równa 9π.Oblicz długość tworzącej tego stożka
1 kwi 17:59
ICSP: r − promień podstawy H − wysokość stożka l − tworząca stożka
 1 1 
PΔ =

(2r)*H =

l2
 2 2 
 l2 
H =

 2r 
 1 1 l2 l2r 
 l 
l2

 2 
 l3 
V=

PP*H=

πr2*

=

π =

π =

π = 9π
 3 3 2r 6 6 62 
l3 = (32)3 l = 32
1 kwi 18:19