matematykaszkolna.pl
walec DAniel: Z pnia drzewa w kształcie walca o średnicy podstawy D i długości H wycięto cztery przystające bale w kształcie walca o długości H i największej możliwej objętości. Oblicz objętość pozostałej części pnia.
1 kwi 08:05
daras:
 πD2 
ΔV = (

− 4πr2)H'
 4 
 D 
promień 4 jednakowych walców: r =

 2(1+2) 
 πD2 πD2 
czyli ΔV =(


)H
 4 (1+2)2 
1 kwi 10:01
daras:
 82−3 
mozesz się jeszcze pobawić z niewymiernością mianownika...= πD2H

 68 
1 kwi 10:04
DAniel: Dziękiemotka
1 kwi 15:51
DAniel: A mogę jeszcze prosić o rysunek i na nie to przedstawić?
2 kwi 22:01