matematykaszkolna.pl
Czy sin^2 2x + cos^2 2x jest jedynką trygonometryczną ? tomek: Czy sin2 2x + cos2 2x jest jedynką trygonometryczną ?
1 kwi 01:17
Qulka: tak
1 kwi 01:19
tomek: Dzięki, już o tej godzinie to miałem dziwny pomysł że chyba jednak nie jest
1 kwi 01:19
Filip: trzeba to udowodnic − bardzo prosto niech sin2x=a/c cos2x=b/c sin22x+cos2x=a2/c2+b2/c2=(a2+b2)/c2=(a2+b2)/(a2+b2)=1, boa2+b2=c2
1 kwi 11:02
Saizou : Panie Filipie a co dla c = 0 i skąd równość, że c2 = a2 + b2 (przecież wzór jedynkowy jest prawdziwy dla każdego kąta α, nie tylko dla kątów ostrych)
1 kwi 11:05
Jerzy: To jest poprawny dowód. W kole trygonometrycznym wykorzystuje on trójkąt prostokątny oraz twierdzenie Pitagorasa. https://pl.wikipedia.org/wiki/Jedynka_trygonometryczna
1 kwi 11:17
Filip: Panie Saizou, a,b,c to boki trojkata prostokatnego, ktory od podstawy oznaczay kolejno b−>a−>c stad mamy sinα=a/c cosα=b/c i z pitagorsa rownosc c2=a2+b2, a,b,c>0 i udowodnilisy to dla α∊(0, 45) natomiast przykladowo mozna wykazac jeszcze dla innych katow, przyklad: sin(α+π)=−sinα cos(α+π)=−cosα sin(−α)=−sinα cos(−α)=cosα no i kwesta formalna sin2(α+π)+cos2(α+π)=(−sinα)2+(−cosα)2=sin2α+cos2α=1 Natomiast mozna to udowodnic nieco inaczej: uzywamy wzory na okrag x2+y2=r2 teraz wiemy, ze mozemy zapisac x=rcosα y=rsinα nastepnie podstawiajac do wzoru x2+y2=r2 otrzymujemy nastepujaco r2cos2α+r2sin2α=r2 | /r2 (r!=0) cos2α+sin2α=1 −> dostajemy teze
1 kwi 11:19
Mila: sin2(α)+cos2(α)=1 jest prawdą dla każdego kąta α. zatem również dla α=2x
1 kwi 19:02
tomek: Chodziło mi tylko o potwierdzenie ale dzięki za tak rozszerzoną odpowiedz
3 kwi 12:16