matematykaszkolna.pl
Znajdź takie x i y Malina: Znajdź takie x i y, aby ciąg (3, x, y) był geometryczny, a ciąg (x, y, 18) arytmetyczny.
31 mar 14:34
HGH: x2=3y oraz y= (x+18)/2
31 mar 14:37