matematykaszkolna.pl
Geometryczne RubikSon: Przez punkt P należąy do boku trójkąta poprowadzono proste równoległe do dwóch pozostałych boków trójkąta, otrzymują w ten sposób równoległobok. W jakim stosunku punkt P powinien dzieli bok trójkąta, aby pole otrzymanego równoległoboku było największe?
31 mar 11:56
RubikSon: Bump
31 mar 12:36
RubikSon: Ktoś to da radę zrobić?
31 mar 16:25
Chińska podróba 6-latka: ja dam radę , ale z geometrii nie wpisuję rozwiązań bo rysunków nie umiem i nie chcę robić emotka ale w połowie boku musi być ten punkt jeśli odpowiedź cię interesuje
31 mar 17:17
Saizou : rysunek ΔABC ≡ ΔARP (w skali k) oraz ΔABC ≡ ΔPOC (w skali n). Niech P = P(ABC)
 1 1 
P(ARP) =

P oraz P(AOC) =

P.
 k2 n2 
1 1 

= 1−

n k 
1 2 1 

= 1 −

+

n2 k k2 
 1 1 1 1 
P(RBOP) = P −

P−

P = P(1−


) =
 k2 n2 k2 n2 
 1 2 1 2 2 
P(1−

−1 +


) = P(


)
 k2 k k2 k k2 
 2 2 
Szukamy największej wartości funkcji f(k) =


 k k2 
 1 
Podstawmy

= t, wówczas mamy f(t) = 2t−2t2 = g(t)
 k 
 −2 
Maksimum funkcji t wypada w wierzchołku t =

= {1}{2} i wynosi ono
 2*(−2) 
 1 1 1 
g(

) =1 1−

=

 2 2 2 
1 1 

=

⇒ k = 2 = n
k 2 
WNIOSEK: Największe pole RBOP jest wówczas, gdy P leży w połowie boku AC
31 mar 17:20
Mila: rysunek DP||AB i PE||AC PAEPD=x*y*sinα 1)
 b−y b 
ΔCDP∼ΔABC ⇔

=

 x c 
 (b−y)*c 
x=

 b 
2)
 (b−y)*c 
PAEPD=P(y)=

*y*sinα
 b 
 c*sinα 
P(y)=

*(by−y2)
 b 
Największa wartość w wierzchołku paraboli :
 −b 1 
yw=

=

b
 −2 2 
 1 
y=

b
 2 
 1 
|CD|=

b
 2 
CD CP 

=1:1 analogicznie

=1:1
DA PB 
31 mar 17:45