matematykaszkolna.pl
twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym szarik: Czy ktoś wytłumaczyłby mi jak działa twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym? (str 17 tablice) Żeby było łatwiej to załączam prosty przykład. Wiem, że da się to zrobić drzewkiem, ale chciałam też zrozumieć ten wzór Wśród wyrobów pierwszej i drugiej firmy wyroby wadliwe stanowią odpowiednio 4% i 2%. Pierwsza z tych firm dostarcza do hurtowni trzy razy więcej towaru niż druga. Oblicz prawdopodobieństwo, że losowo zakupiona w tej hurtowni jedna sztuka towaru okaże się dobra.
31 mar 10:55
HGH: liczenie prawdopodobienstwa w kazdym przypadku a pozniej sumowanie wszystkich przypadkow
31 mar 10:57
Damian#UDM: B1 − wyroby dostarczone przez I firmę B2 − wyroby dostarczone przez II firmę Stosunek wyrobów I firmy do II firmy jest równy 3:1 P(B1)=34=0,75 P(B2)=14=0,25 A − losowa zakupiona w tej hurtowni jedna sztuka towaru jest dobra A|B1 − zakupiona w tej hurtowni jedna sztuka towaru dostarczona przez I firmę jest dobra A|B2 − zakupiona w tej hurtowni jedna sztuka towaru dostarczona przez II firmę jest dobra P(A|B1)=0,96 P(A|B2)=0,98 P(A)=P(B1)*P(A|B1)+P(B2)*P(A|B2)=0,75*0,96+0,25*0,98=0,72+0,245=0,965=96,5% Prawdopodobieństwo, że losowo zakupiona w tej hurtowni jedna sztuka towaru okaże się dobra jest równe 96,5%.
31 mar 11:03
Qulka: rysunekten wzór to drzewko P(A) = P(A|B1)P(B1) + P(A|B2)P(B2)
31 mar 19:54
Qulka: a może raczej drzewko to właśnie ten wzór
31 mar 20:02
szarik: aa no i wszystko jasne dzięki
4 kwi 11:31