matematykaszkolna.pl
Podstawy trapezu równoramiennego ABCD mają długości Mateusz: Podstawy trapezu równoramiennego ABCD mają długości |AB| = 8 i |CD| = 6 oraz wysokość równą 7. Oblicz promień okręgu opisanego na tym trapezie.
27 mar 12:09
Mila: rysunek |EB|=1, |AE|=7 1) c2=72+12 c=52 2) Z tw sinusów w ΔABC :
c 

=2R
sin45o 
 2 
2R=52*

 2 
2R=10 R=5 =======
27 mar 15:21