matematykaszkolna.pl
. xyz: Rozwiąż układ równań: 2xy+y2−y=0 2xy+x2−x=0
25 mar 00:30
etna: 2xy = −x2+x i podstawiam do pierwszego równania Po uporządkowaniu otrzymuję y2 − x2 − y + x = 0 stąd (y − x) (y +x) − (y − x) = 0 i otrzymuję (y − x) (y + x − 1) = 0 Każdy składnik przyrównuję do zera i stąd y = x lub y = 1 − x Wystarczy teraz rozważyć te przypadki i podstawić do jednego z równań tematowych.
25 mar 00:40