matematykaszkolna.pl
Oblicz miary kątów czworokąta. nervous: rysunekW okrąg wpisano czworokąt ABCD. Kąt między prostymi AB i DC wynosi 40 stopni, a między prostymi AD i BC − 30 stopni. Oblicz miary kątów czworokąta.
24 mar 21:37
chichi: Niech P będzie punktem przecięcia się prostych AB i DC, a Q punktem przecięcia się prostych AD i BC. Czworokąt ABCD jest wpisany w okrąg, więc wyciągnij wnioski, pouzupełniaj kąty, a następnie spójrz na trójkąty AQB i DPA
24 mar 21:52
nervous: dzięki! policzone dobrze
24 mar 22:09
Mila: rysunek Podpowiedź: 1) α+γ=180 i β+δ=180 − czworokąt wpisany w okrąg. x+γ=180⇔x=α β+y=180 ⇔y=δ α+δ=140 ΔBCE∼ΔADE
24 mar 22:24
a@b: rysunek δ=180o−α , γ=α+40o, β= α+30o −−−− jako kąty zewnętrzne w trójkątach i γ+β= α+δ =180o −− z warunku wpisania czworokąta w okrąg to α+40o+α+30o=180oα=55o kąty czworokąta mają miary: 55o,85o,95o, 125o ===============
25 mar 00:56