matematykaszkolna.pl
zespolone Marek: Mam do narysowania na płaszczyźnie zespolonej wykres o takim równaniu: |z−i|=|z−1| Robię to za pomocą modułu z l. zespolonej i wychodzi mi wykres y=x. Czy to jest dobrze, czy gdzieś się mylę?
24 mar 21:08
jc: Dobrze jest. To jest zbiór punktów równo oddalonych od 1 oraz i, czyli symetralna odcinka o końcach: 1, i.
24 mar 21:21
Marek: Właśnie tak wychodzi. Dziękuję
24 mar 21:22