matematykaszkolna.pl
Prosta styczna do okręgu przechodząca przez punkt IchIch: Przez punkt P=(8,2) poprowadzono styczne do okręgu o równaniu x2+y2−2x−2y−23=0. Wyznacz równania tych stycznych. x2−2x−1+1+y2−2y−1+1−23=0 (x−1)2+(y−1)2=25
24 mar 18:04
ICSP: y = ax + b − równanie stycznej 2 = 8a + b b = 2 − 8a y = ax + 2 − 8a − równanie stycznej po wykorzystaniu informacji o punkcie P I sposób tworzysz układ równań: (x−1)2 + (y−1)2 = 25 y = ax + 2 − 8a i patrzysz dla jakich a ten układ ma tylko jedno rozwiązanie. II sposób: odległość środka okręgu od prostej stycznej musi być równa promieniowi. Wystarczy podstawić do wzoru na odległość punktu od prostej.
24 mar 18:11
IchIch: y = ax + b − równanie stycznej 2 = 8a + b b = 2 − 8a y = ax + 2 − 8a − równanie stycznej po wykorzystaniu informacji o punkcie P nie rozumiem o co tutaj chodzi
24 mar 18:18
ICSP: Styczna to prosta. Skoro prosta przechodzi przez punkt P to mogę podstawić współrzędne punktu i wyznaczyć jeden z współczynników prostej za pomocą drugiego. y = ax + 2 − 8a określa "pęk prostych" które przechodzą przez punkt P. Z tego pęku masz wybrać proste które będą styczne do okręgu.
24 mar 18:20
6latek: Zrob rysunek 1) Szukana styczna przechodzi przez punkt A=(8,2) wiec jej rownan ie bedzie mialo postac y=m(x−8)+2 2) wspolczynnik m zanjadziesz z warunku ze styczna ma tylko jeden punkt wspolny z okregiem wiec y=m(x−8)+2 i (x−1)2+(y−1)2=25 (ten uklad musi miec jedno rozwiazanie (musi byc Δ=0 i wyliczasz m i piszesz rownaia stycznych (beda dwie styczne
24 mar 18:21
IchIch:
|a8+2*(−1)+2−8a| 

=5
a2+(−1)2 
0=5a2+(−1)2 a2=−1
24 mar 18:33
ICSP: S(1,1) , d = 5 ax − y + 2 − 8a = 0
 a − 1 + 2 − 8a 
|

| = 5
 a2 + 1 
|7a − 1| = 5a2 + 1
 4 3 
a =

v a = −

 3 4 
24 mar 18:37
IchIch:
 3 
y=−

x+8
 4 
 4 26 
y=

x−

 3 3 
dzięki za pomoc
24 mar 18:48